Your Wishlist

เกิดใหม่ยอดหญิงนักธุรกิจ

Author: The Cold Is Approaching (AKS Team แปล)

เนื้อเรื่องย่อ: ชีวิตในชาติก่อน เธอถูกทำให้อับอายและถูกรังแกทุกวัน ญาติพี่น้องดูถูก เพื่อน ๆ ก็เล่นตลกกับเธอ! แม่และพี่ชายเสียชีวิตทีละคนก่อนวัยอันควร เธอจำเป็นต้องกัดฟันสู้และเอาชีวิตรอดจากความทุกข์ยากเพียงลำพัง แต่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียง 26 ปีเท่านั้น! เมื่อเธอลืมตาอีกครั้ง เธอพบว่าตัวเองย้อนเวลากลับไปเมื่อยี่สิบปีก่อน เธอควรกล้ำกลืนคำดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างเงียบๆ และปล่อยให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอย่างนั้นหรือ? หากไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ เธอจะเกิดใหม่ไปเพื่ออะไร! เธอขอท้าทายโชคชะตาด้วยตัวเองอีกครั้ง ต่อหน้าคนอื่น เธอเป็นนักเรียนธรรมดาที่มีบุคลิกเฉยเมย โดดเดี่ยว ไม่แยแสใคร เธอทำงานทีละขั้นตอนเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ยอดเยี่ยมและไม่ธรรมดา

  • จำนวนตอน - N/A
  • เวลาลงตอน - ทุกวัน

สารบัญ (15 ตอน)

ตอนที่ วันที่ ประเภท -
   Chapter 1: สิบสี่อีกครั้ง 05/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 2: พี่ชายผู้คลั่งไคล้น้องสาว 06/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 3: ท้าทายโชคชะตา 06/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 4 : ไปโรงเรียนอีกครั้ง 09/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 5: เผด็จการหญิงในห้องเรียน 09/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 6: ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเธอยังไงเหรอ? 09/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 7: คำขอโทษจำเป็นต้องมีความจริงใจ 09/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 8: ไม่ต้องเกรงใจ 09/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 9: ตั๋วอาหารฟรี ไม่ใช้ก็เสียเปล่าสิ 09/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 10: คนหนึ่งเต็มใจจะสู้ อีกคนเต็มใจที่จะทนทุกข์ 09/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 11: เครดิตครึ่งหนึ่ง 11/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 12 : ฟาดฟัน 11/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 13: ชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตที่ผ่านมาของเธอ 14/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 14: เป้าหมายแรก หาเงิน! 14/10/2564 อ่านฟรี
   Chapter 15: เดท เหรอ?! 14/10/2564 อ่านฟรี

เกิดใหม่ยอดหญิงนักธุรกิจ

REBIRTH OF THE BEST BUSINESSWOMAN AT SCHOOL

Author: The Cold Is Approaching
Translated by: AKS Team

ชีวิตในชาติก่อน เธอถูกทำให้อับอายและถูกรังแกทุกวัน ญาติพี่น้องดูถูก เพื่อน ๆ  ก็เล่นตลกกับเธอ! แม่และพี่ชายเสียชีวิตทีละคนก่อนวัยอันควร เธอจำเป็นต้องกัดฟันสู้และเอาชีวิตรอดจากความทุกข์ยากเพียงลำพัง แต่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียง 26 ปีเท่านั้น!

เมื่อเธอลืมตาอีกครั้ง เธอพบว่าตัวเองย้อนเวลากลับไปเมื่อยี่สิบปีก่อน เธอควรกล้ำกลืนคำดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างเงียบๆ และปล่อยให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอย่างนั้นหรือ? หากไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ เธอจะเกิดใหม่ไปเพื่ออะไร! เธอขอท้าทายโชคชะตาด้วยตัวเองอีกครั้ง

ต่อหน้าคนอื่น เธอเป็นนักเรียนธรรมดาที่มีบุคลิกเฉยเมย โดดเดี่ยว ไม่แยแสใคร เธอทำงานทีละขั้นตอนเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ยอดเยี่ยมและไม่ธรรมดา

 

ยังไม่มีข้อมูลรีวิว

เพิ่มข้อมูลรีวิว