Your Wishlist

ระบบเติมทอง

  • 22/06/2021

 

เว็บไซต์อักษรเงินใช้ระบบเติมทองในการอ่านนิยายติดเหรียญ 

วิธีเติมทองมี 2 ช่องทาง เป็นการเติมทองอัตโนมัติ ไม่ต้องรอแอดมินยืนยัน

 

1. บัตรเดบิต/เครดิต

              1. เลือกเมนู “เติมทอง”  แล้วเลือกช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต  เครดิต

              2. เลือกจำนวนทองที่ต้องการเติม

              3. กด “ต่อไป” เพื่อดำเนินการชำระเงิน

              4. ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ก่อนกด Submit หรือกด “Pay”

              5. เมื่อกรอกเสร็จระบบจะทำการยืนยันและเพิ่มทองให้ผู้อ่านอัตโนมัติภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที

 

 

2. QR code

              1. เลือกช่องทางการชำระเงินผ่าน QR Code

              2. แสกน QR Code ใส่จำนวนเงินตามที่ต้องการ กด “ยืนยัน”  ระบบจะทำการเติมเข้าบัญชีผู้อ่านอัตโนมัติ

 

 

 

กฎระเบียบการจ่ายเงินเติมทอง 

1. เป็นสื่อกลางสำหรับบริการชำระเงิน และกระทำการเช่นว่าโดยการสร้าง  การให้พื้นที่ การบำรุงรักษาและการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต  บริการของ aksornngern.com อนุญาตให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนบัญชีสามารถกระทำการชำระเงินทางออนไลน์  โดยใช้บัตรเครดิต เดบิตและวิธีการชำระอื่นใด ที่เราอาจจะกำหนดไว้เพื่อการชำระค่าสินค้าหรือเนื้อหาดิจิทัล ที่ได้ซื้อผ่านเว็บไซต์ฯ

2. ทางเราไม่สามารถควบคุมและไม่ต้องรับผิดชอบต่อสินค้าหรือบริการที่ได้รับการชำระผ่านบริการ aksornngern ไม่สามารถจะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการค้าผู้ใช้บริการติดต่อจะทำธุรกรรมจนเสร็จสิ้น

3. การร้องขอใบเสร็จจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน ทำการ(ยกเว้น เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

4. ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับ ทางเราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบริการ หากผู้ใช้เติมทองสำเร็จเรียบร้อย และจะไม่สามารถเรียกขอคืนเงินสำหรับการเติมทองเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ในทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

5. เมื่อผู้ใช้เติมทองผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ฯ แล้ว ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในบัญชีของท่าน ความผิดพลาดจากการดำเนินการ ความไม่เข้าใจหรือเข้าใจวิธีการเติมทองไม่ดีพอ เป็นเหตุให้บัญชีผิดพลาด หรือเลือกเติมทองผิดประเภทจนเสียผลประโยชน์แก่ตนเอง ผู้ใช้ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดเชยจากทางเราได้

6. หากผู้ใช้เลือกใช้บริการเติมทองจากบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องเคารพในหลักการและข้อตกลงทุกข้อของบุคคลที่สาม โดยผู้ใช้จะต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวให้ดี รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน หมายเลขยืนยันตัวตนเป็นต้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับบริการ การจ่ายเงินของผู้ใช้กับบุคคลที่สาม

7. หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงเรื่องการชำระเงินของหนังสือฉบับนี้ เป็นเหตุให้บัญชีถูกระงับและ/หรือผู้ใช้ถูกยุติการให้บริการ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าชดเชยจากทางเราได้

8. หากเกิดกรณีระบบเติมทองของทางเราผิดพลาดเป็นเหตุให้การเติมทองของผู้ใช้ล้มเหลว และเมื่อข้อมูลได้รับการกู้คืนมา และยังมีข้อมูลที่ใช้ได้ตรงกับหลักฐานตามกฎหมายที่ผู้ใช้นำส่งมา ทางเรายินดีจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลและมีมาตรการแก้ไขให้ตามหลักฐานการเติมทองนั้น

8. หากเป็นเพราะระบบเติมทองของทางเราผิดพลาด เป็นเหตุให้ยอดการเติมทองน้อยกว่าจำนวนเงินที่เติมไปจริง ทางเรายินดีจะชดเชยส่วนต่างนั้นให้ และถ้าหากระบบเติมทองผิดพลาด เป็นเหตุให้ยอดการเติมทองมากกว่าจำนวนเงินที่เติมไปจริง ทางเรามีสิทธิจะเรียกส่วนต่างกลับคืน

9. ผู้ใช้เข้าใจและยินยอมว่าเมื่อผู้ใช้งานใช้สิ่งแทนการแลกเปลี่ยนในบัญชีของผู้ใช้สั่งจองผลิตภัณฑ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขคำสั่งซื้อขายได้อีก นอกจากจะได้รับการยินยอมจากทางเรา สิ่งแทนการแลกเปลี่ยนที่ผู้ใช้ได้ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการการอ่านรวมถึงซื้อหนังสือแล้ว จะไม่สามารถขอคืนได้