Your Wishlist

ระบบเติมทอง

  • 16/05/2022

 

เว็บไซต์อักษรเงินใช้ระบบเติมทองในการอ่านนิยายติดเหรียญ (1ทอง = 1 บาท)

วิธีเติมทองมี 2 ช่องทาง เป็นการเติมทองอัตโนมัติ ไม่ต้องรอแอดมินยืนยัน

 

1. บัตรเดบิต/เครดิต

              1. เลือกเมนู “เติมทอง”  แล้วเลือกช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต  เครดิต

              2. เลือกจำนวนทองที่ต้องการเติม

              3. กด “ต่อไป” เพื่อดำเนินการชำระเงิน

              4. ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ก่อนกด Submit หรือกด “Pay”

              5. เมื่อกรอกเสร็จระบบจะทำการยืนยันและเพิ่มทองให้ผู้อ่านอัตโนมัติภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที

 

2. QR code

              1. เลือกช่องทางการชำระเงินผ่าน QR Code

              2. แสกน QR Code ใส่จำนวนเงินตามที่ต้องการ กด “ยืนยัน”  ระบบจะทำการเติมเข้าบัญชีผู้อ่านอัตโนมัติ

**ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการค่ะ**

 

เติมทองได้ที่ช่องทางการชำระเงิน