Your Wishlist

กำเนิดใหม่หัวใจดวงเดิม 改头换面

Author: หานอ้ายจวน 涵 爱 娟

เนื้อเรื่องย่อ: ชาตินี้นางคือหญิงงามผู้มีชะตาอาภัพ เกิดมาไร้ตัวตนเป็นเพียงเครื่องจักรสังหาร เมื่อมีโอกาสเกิดใหม่อีกครั้ง...หึ! หึ!

  • จำนวนตอน -
  • เวลาลงตอน -

สารบัญ (24 ตอน)

ตอนที่ วันที่ ประเภท -
   ตอนที่ 1 ฆ่าล้างตระกูล 23/04/2564 อ่านฟรี
   ตอนที่ 2 สมบัติบรรพบุรุษ 24/04/2564 อ่านฟรี
   ตอนที่ 3 ศัสตราวุธคู่ใจ 24/04/2564 อ่านฟรี
   ตอนที่ 4 หมู่บ้านหุย 01/05/2564 อ่านฟรี
   ตอนที่ 5 ทะเลสาบจันทร์เสี้ยว 04/05/2564 อ่านฟรี
   ตอนที่ 6 วัดฟาไฉ่ 13/05/2564 อ่านฟรี
   ตอนที่ 7 หลิวจิ่ว 16/05/2564 อ่านฟรี
   ตอนที่ 8 สหายธรรมในโลกหล้า 23/05/2564 อ่านฟรี
   ตอนที่ 9 ผู้มาเยือน 23/05/2564 อ่านฟรี
   ตอนที่ 10 นวบงกชเพลิง 23/05/2564 อ่านฟรี
   ตอนที่ 11 อ้วนผอมจอมยุ่ง 25/06/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 12 เทศกาลหยวนเซียว 25/06/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 13 มรดกผู้ล่วงลับ 25/06/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 14 ท่องยุทธภพ 25/06/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 15 เนรมิต 25/06/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 16 ลัทธิบูชาจันทร์ 1 25/06/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 17 ลัทธิบูชาจันทร์ 2 07/07/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 18 รู้หน้าไม่รู้ใจ 1 21/07/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 19 รู้หน้าไม่รู้ใจ 2 21/07/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 20 รู้หน้าไม่รู้ใจ 3 21/07/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 21 รู้หน้าไม่รู้ใจ 4 21/07/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 22 สามสาวเข้าวัง 1 05/08/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 23 สามสาวเข้าวัง 2 05/08/2564 เสียเงิน
   ตอนที่ 24 สามสาวเข้าวัง 3 05/08/2564 เสียเงิน

 

 

 

กำเนิดใหม่หัวใจดวงเดิม

头换

 

ผู้ตั้งชื่อนิยายภาษาจีน

陳玉

 

 คำโปรย 

 

ชาตินี้นางคือหญิงงามผู้มีชะตาอาภัพ

 

เกิดมาไร้ตัวตน

เป็นเพียงเครื่องจักรสังหาร

ครั้นได้รู้ชาติกำเนิดที่แท้จริง

 

ครอบครัวกลับถูกเข่นฆ่าล้างตระกูล!!!

 

 

นิยายเรื่องนี้เป็นผลงานเรื่องแรกของผู้เขียน

 

ชื่อตัวละคร สถานที่ เนื้อเรื่อง

รายละเอียดต่างๆ

ล้วนเป็นสิ่งสมมุติ

 

ติดตามผลงานได้

**ทุก วันพฤหัส ค่ะ**

 

 

จากใจผู้แต่ง 

 

หานอ้ายจวน

แม่โอ๋เรนเจอร์

ฐปิณชญงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

ยังไม่มีข้อมูลรีวิว

เพิ่มข้อมูลรีวิว