Your Wishlist

เนเน่ ธิดาพญายม (ภาคพิเศษ ของ พยัคฆ์ร้าย..สายลับ)

Author: พัชฌา

เนื้อเรื่องย่อ: เมื่อความถูกต้องถูกมองข้ามไป ระหว่างความจริงกับความเท็จ เมื่อมันอยู่คาบเกี่ยวกัน ก็ช่างยากเสียเหลือเกินกับการที่จะเลือกรับรู้ได้ ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้สิ่งนั้นหายไป มันก็คือ..การสืบหาความจริงไงหละ

  • จำนวนตอน - 32
  • เวลาลงตอน - 5 กรกฎาคม 2565

สารบัญ (33 ตอน)

ตอนที่ วันที่ ประเภท -
   เรื่องย่อ ... ( เกริ่นนำ ) 06/07/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 1 .. “ อรุณเบิกฟ้า ” 06/07/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 2 .. “ เสียความรู้สึก ” 19/07/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 3 .. “ เสียความรู้สึก 2 ” 26/07/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 4 .. “ ออกศึก ” 02/08/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 5 .. “ เป็นไปไม่ได้ ” 09/08/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 6 .. “ ต่างคนต่างใจ ” 17/08/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 7 .. “ ขัดแย้ง ” 23/08/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 8 .. “ ไม่เป็นอะไร ” 30/08/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 9 .. “ ไม่หมู่ก็จ่า ” 08/09/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 10 .. “ อสรพิษ ” 14/09/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 11 .. “ อสรพิษ 2 ” 20/09/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 12 .. “ ขอโทษ ” 27/09/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 13 .. “ แล้งน้ำใจ ” 04/10/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 14 .. “ แก้วหรือหยก ” 11/10/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 15 .. “ แก้วหรือหยก 2 ” 20/10/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 16 .. “ บัวปริ่มน้ำ ” 25/10/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 17 .. “ คนึงหา ” 01/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 18 .. “ หมาบ้า ” 09/11/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 19 .. “ หมาบ้า 2 ” 15/11/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 20 .. “ แรกแย้ม ” 22/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 21 .. “ เดิมพัน ” 29/11/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 22 .. “ กล้า ซ่าส์ ลุย ” 06/12/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 23 .. “ เหรียญ 2 ด้าน ” 13/12/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 24 .. “ เหรียญ 2 ด้าน 2 ” 20/12/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 25 .. “ ลมหายใจฉันเป็นของเธอ ” 28/12/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 26 .. “ เมฆาพิโรธ ” 07/01/2566 อ่านฟรี
   ตอนที่ 27 .. “ เมฆาพิโรธ 2 ” 10/01/2566 เสียเงิน
   ตอนที่ 28 .. “ ไฟสุมทรวง ” 17/01/2566 เสียเงิน
   ตอนที่ 29 .. “ ไม่จริง ” 24/01/2566 อ่านฟรี
   ตอนที่ 30 .. “ ผูกพัน ” 31/01/2566 เสียเงิน
   ตอนที่ 31 .. “ ผูกพัน 2 ” 07/02/2566 เสียเงิน
   ตอนที่ 32 .. “ สัญญาใจ ” จบ-อวสาน 14/02/2566 อ่านฟรี

ตัวเอกของเรื่อง ( แนะนำ )

1.เผด็จ รุจินานนท์

2.เนตรทิพย์ รุจินานนท์

3.จุ๊บแจง หงส์ฟ้าปลอม

4.ปวรรัชดล เดชาวัตร

5.กัญญ์วรา รุจินานนท์  (เดิม ชยานนท์ ณ ลำพูน)

6.พันตำรวจตรี อัธวิทย์ ปัญจโชติ

7.รุจิษยา ปัญจโชติ

8. มนัญญา ปัญจโชติ

9.เพ็ญนภา รุจินานนท์

10.กันตภณ ตุ้มวิวัฒน์

11.เทียนหอม ศิริพงศ์รักษา

12.ร้อยตำรวจตรีหญิง ภัคภัสร์ปภา ธฤษวรรณ (ยี่หวา)

13.ยายชื่น

14.อรรณพ

15.นวลปรางค์ (นิ่ม)

16.ร้อยโทบริบูรณ์ อนุทิน

17.จ่าสิบตรีสมนึก ดอนกระโทก

18.มาดาม

19.จิงโจ้

20.บิงซู อวยธารา

21.เสี่ยกวง

22.เสี่ยตุ้ม

23.เฒ่าหยิน

24.อาหยี

25.เสี่ยวปิง

26.บรรชา เสริมแก้วสกุล

27.พันตำรวจเอก จักรพันธ์ มหันธา

รับเชิญ ( พิเศษ )

๑.อัธวุฒิ ปัญจโชติ

๒.ชัชพิมุข ชยานนท์ ณ ลำพูน

๓.มณีบุษราคัม เพชรรัตน์

๔.พลตำรวจตรี ปราชญ์ วิทยานุกุล

๕.ร้อยตำรวจโท กฤษณะ ยุทธนา

๖.ชื่นจิต โสพันธุ์

๗.เชี่ยว ชาญยุทธ

๘.แม้นมาศ วรารักษ์

๙.เกศินี ผ่องพินิจ

๑๐.หงส์หยก

ยังไม่มีข้อมูลรีวิว

เพิ่มข้อมูลรีวิว