Your Wishlist

พรสวรรค์ของฉันสามารถพัฒนาได้

Author: 北海有鱼

เนื้อเรื่องย่อ: ** อัพขั้นต่ำวันล่ะ 1 ตอน **

  • จำนวนตอน -
  • เวลาลงตอน -

สารบัญ (32 ตอน)

ตอนที่ วันที่ ประเภท -
   ตอนที่ 1 12/10/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 2 17/10/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 3 20/10/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 4 20/10/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 5 06/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 6 06/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 7 06/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 8 06/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 9 06/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 10 06/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 11 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 12 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 13 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 14 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 15 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 16 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 17 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 18 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 19 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 20 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 21 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 22 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 23 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 24 20/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 25 28/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 26 28/11/2565 อ่านฟรี
   ตอนที่ 27 28/11/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 28 28/11/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 29 28/11/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 30 28/11/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 31 28/11/2565 เสียเงิน
   ตอนที่ 32 28/11/2565 เสียเงิน

หลิงเซียวเดินทางสู่โลกอนาคตของศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงที่ซึ่งศิลปะการต่อสู้ได้รับการเคารพ
ผู้แข็งแกร่งทำลายฟ้าและดิน ผู้อ่อนแอสามารถกลายเป็นมดได้เท่านั้น และในบรรดาผู้ฝึกตนทั้งหมด ผู้หายากที่มีความสามารถเหนือธรรมชาติเป็นผู้มีเกียรติมากที่สุด

หลิงเซียวที่ข้ามมา พร้อมกับระบบที่จะซ่อมแซมช่องโหว่ในทุกสิ่ง

อัพเกรดความสามารถระดับ f ของไก่ที่อ่อนแอที่สุดโดยตรงเป็นพรสวรรค์ระดับ sss ในตำนาน: ร่างกายอมตะ! ! "

ยังไม่มีข้อมูลรีวิว

เพิ่มข้อมูลรีวิว