Your Wishlist

เทพเซียนไร้ลักษณ์ (ตระกูลหลิว รุ่นที่ 3) (บทที่ 1 ดาวเคราะห์สีแดง)

Author: geesan

หลิวชุน ผู้มีหนึ่งร่างสองดวงวิญญาณ ชุน 1 ผู้มีดวงวิญญาณแห่งความเป็นนักปราชญ์ ชุน 2 ผู้มีดวงวิญญาณแห่งความเป็นนักบู๊ พวกเขาทั้ง 2 ต่างร่วมกันสร้างตระกูลหลิวให้ยิ่งใหญ่ ก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็น เทพเซียน

จำนวนตอน :

บทที่ 1 ดาวเคราะห์สีแดง

  • 04/02/2567

    

 

 

 

    ดาวเคราะห์สีแดง

 

 

 

    ดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวหงหมิง

 

    มีลักษณะเป็นมหาทวีป คือมีหนึ่งทวีป ผืนแผ่นดินเดียว พื้นดินเป็นสีแดงอมดำ

 

 

 

    ดาวดวงนี้ไม่มีมหาสมุทร แต่มีทะเลสาบขนาดเล็กใหญ่ จำนวนมากมายกระจายอยู่ทั่วทั้งผืนดาว

 

 

 

    มีแม่น้ำ ลำคลอง ลำธาร เชื่อมต่อโยงใยกับทะเลสาบทั้งหลาย เกิดเป็นเครือข่ายทางน้ำที่มีโครงข่ายมหึมา

 

 

 

    ประชากรมนุษย์ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำ ทำให้มีความสะดวกทั้งในด้านคมนาคม และในด้านการอุปโภคบริโภค

 

 

 

    ดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ ถือกำเนิดพลังปราณขึ้นมา

 

 

 

    ไม่มีผู้ใดสามารถรู้ได้ว่าพลังปราณนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกิดขึ้นมาตอนไหน

 

    แต่ก็รับรู้ได้ว่าพลังปราณแทรกซึมอยู่ในทุกอณูของดาวดวงนี้

 

    

 

    มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ต่างพยายามพัฒนาและดูดซับพลังปราณ เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของตนเข้มแข็งขึ้น

 

 

 

    ขั้นการใช้พลังปราณ เพื่อฝึกวรยุทธ์และปราณฤทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์บนดาวเคราะห์สีแดงหงหมิง มีดังนี้

 

 

 

 

 

 

    1.นักยุทธ์ขั้นผสานกายา เป็นการดูดซับพลังปราณเพื่อนำพลังปราณผสานเข้ากับร่างกาย ให้ร่างกายเเข็งแกร่งเหนือคนธรรมดาทั่วไปและสามารถเริ่มฝึกวรยุทธ์ได้ แบ่งเป็นระดับ 1 ถึง 9

 

 

 

    2.นักยุทธ์ขั้นผสานลมปราณ เป็นการดูดซับพลังปราณเข้าไปรวบรวมเอาไว้ที่จุดตันเถียน ขั้นนี้จะสามารถเริ่มใช้พลังปราณโจมตีออกจากร่างกายได้ แบ่งเป็นระดับ 1 ถึง 9

 

 

 

    3.นักยุทธ์ขั้นปราณวารี เป็นการกลั่นพลังปราณในจุดตันเถียนให้กลายเป็นหยดของเหลว แบ่งเป็นระดับ 1 ถึง 9

 

 

 

    4.นักยุทธ์ขั้นปราณปฐพี เป็นการควบแน่นหยดน้ำพลังปราณในจุดตันเถียน ให้กลายเป็นผลึกแข็ง แบ่งเป็นระดับ 1 ถึง 9

 

 

 

    5.นักยุทธ์ขั้นปราณนภา เป็นการส่งพลังปราณจากผลึกปราณในจุดตันเถียน ไปทะลวงจุดลมปราณต่างๆ ในร่างกายทั้ง 108 จุด แบ่งเป็นระดับ 1 ถึง 9

 

 

 

    ระดับที่ 1 ถึง 3 คือขั้นต้น

 

 

 

    ระดับที่ 4 ถึง 6 คือขั้นกลาง

 

 

 

    ระดับที่ 7 ถึง 9 คือขั้นสูง

 

 

 

 

 

    ส่วนระดับขั้นที่สูงกว่านักยุทธ์ขั้นปราณนภาก็คือขั้นเซียน

 

 

 

    ซึ่งเมื่อบรรลุกลายเป็นเซียนแล้ว จะถูกฏแห่งสวรรค์ส่งไปยังดินแดนเซียนในอีกมิติ มิสามารถข้ามกลับมายังมิติแห่งนี้ได้อีก

 

    นอกจากจะยอมสูญเสียอย่างมหาศาล จึงจะข้ามกลับมายังมิติเดิมนี้ได้

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

กลับหน้าหลัก ตอนถัดไป